Építőipari és agrár projektek az orosz piacon

A Prókátor Kft . az orosz-magyar államközi  építőipari  együttműködési  program keretében intenzíven foglalkozik építőipari projektek szervezésével Oroszországban , melynek alapját a 2003.évi és a 2006. december 12-én aláírt Memorandum (lásd melléklet) határozza meg.

 

Társaságunk kereskedelmi igazgatója : Borbély Károly tagja a Magyar-Orosz Kormányközi Gazdasági Együttműködési Bizottság  Építésgazdasági és Építésügyi munkacsoportjának.

 

A  Prókátor Kft. a magyar megbízóval megkötendő  Konzulensi Szerződés alapján vállalja, hogy  

  • az  oroszországi építési piacra vonatkozóan korábban elvégzett marketing analízis alapján kiválasztja azokat az orosz városokat, amelyek az orosz-magyar államközi  megállapodás alapján, vagy piaci alapon magyar fővállalkozó bevonásával lakás- vagy egyéb építési  - pl. sport-, egészségügyi-, közmű- , stb.- projektet kívánnak megvalósítani; 
  • részt vesz  információs anyagok átadásában, szervezi a szakmai delegációk utazásait, melyeken - szükség szerint -  részt vesz és tolmácsol;
  • lefolytatja a tervezett projekttel kapcsolatos előzetes tárgyalásokat az orosz féllel, részt vesz a vonatkozó szerződések előkészítésében, egyeztetésében, 
  • előkészíti és részt vesz a finanszírozás feltételeinek kialakításában az Eximbankkal,  illetve a kereskedelmi bankokkal, valamint a MEHIB biztosítással kapcsolatban.
  • amennyiben az üzlet megvalósítása szükségessé teszi, közreműködik a Megbízó oroszországi érdekeltségének cégbejegyzésében és a szükséges engedélyek, építési licenzia   beszerzésében, a Megbízóval kötendő külön megállapodás alapján;
  • a fővállalkozási illetve szerelési szerződés aláírását követően a Megbízó igénye szerint projekt kísérési  feladatokat végez az orosz megrendelő és a magyar fél között a projekt teljes befejezéséig, ide nem értve az építőipari szakmai kérdéseket és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szavatossági ügyeket.
     
  • A Megbízóinkkal közösen kidolgozott komplex agrár - állattartási programot ajánlunk oroszországi partnereinknek , fővállalkozási szerződés keretében  – a tervezéstől, az építésen, technológia beszállításán és tervezésén át a genetikai állomány beszállításáig és a szakmai kisérésig, finanszírozással együtt baromfi-, szarvasmarha- és sertés-telepekre.   

 

Konzulensi , koordinátori és kereskedelmi munkánk során   építési , agrár - és pénzügyi szakemberek segítik munkánkat,   jogi  kérdésekben  a Fabriczki Ügyvédi Iroda   (www.fabriczki.hu)  a kizárólagos partnerünk.

Együttműködési megállapodásunk alapján orosz társkoordinátorainkkal együtt dolgozva biztosítjuk, hogy   magyar Megbízóinkkal  közösen  közvetlenül  az  Orosz Föderáció több  régiójának , önkormányzati szerveinek  elsőszámú vezetőivel tárgyaljunk a magyar projektek megvalósítása érdekében, melyek a magyar átlagot lényegesen meghaladó nyereségességet biztosítanak

 

 

Érdeklődését várjuk a +36309-425-469 telefonszámon, illetve a prokator@prokator.eu e-mail címen.